Gå til indhold
Indhold begynder her

Mathilde Walter Clark (DK)

Mathilde Walter Clark

Mathilde Walter Clark (Danmark)

Mathilde Walter Clark er en dansk forfatter og cand.mag. i dansk og filosofi. Hun debuterede med filosofibogen 'Er strudsen en rigtig fugl' i 1996 og fik sin skønlitterære debut med romanen 'Thorsten Madsens Ego' i 2004. Clark er inspireret af Kierkegaard, og filosofien fylder således meget i hendes værker. I novellesamlingen 'Grumme historier' (2011) beskæftiger Clark sig med temaer som identitet, forfald, det overnaturlige og det absurde. Hun har desuden gjort sig bemærket med udgivelsen af e-bogen 'Mæcen søges', hvori hun beskriver jagten på finansiering til forfattergerningen.

Senest er Mathilde Walter Clark udkommet med den anmelderroste bog 'Lone Star'. Romanen er en selvbiografisk skildring af Clarks forhold - eller mangel på samme - til hendes biologiske far, den amerikanske fysiker John W. Clark. Bogen er skrevet i to dele; i først del møder vi Mathilde som barn, hvor hun igennem flere somre besøger faren og den øvrige amerikanske del af familien. Her møder hun en helt anden verden, hendes fire søskende, og ikke mindst den skrappe stedmor, som har en meget kontant tilgang til børneopdragelse. I anden del er Mathilde voksen, og her går hun på jagt efter familiens rødder og forsøger at gøre slægtens fortid til en del af sin egen.

'Lone Star' er en bog om sorg og længsel, men også en bog om at kunne elske på trods af store afstande og om frygten for at miste ens fortid. Bogen er nomineret til DR Romanprisen 2019.

Foto: Les Kaner

Læs Litteratursidens anmeldelse her
____

Mathilde Walter Clark (Denmark)

Mathilde Walter Clark is a Danish author with a Master's degree in Danish and Philosophy. She made her debut in 1996 with the book 'Er strudsen en rigtig fugl', and in 2004 she published 'Thorsten Madsens Ego', her first novel. Clark is inspired by the Danish philosopher Søren Kierkegaard, and as such philosophy takes a prominent place in her writing. In her short story collection 'Grumme historier' (2011), Clark explores themes such as identity, decay, the supernatural and the absurd. She has also made an impact with the publication of the e-book 'Mæcen søges', in which she describes the search for funding for her work as an author

Mathilde Walter Clark's latest book is the critically acclaimed novel 'Lone Star'. The book is a autobiographical account of Clark's relationship - or the lack thereof - with her biological father, the American physicist John W. Clark. The book is divided into two parts; in part one, we meet Mathilde as a child, where she visits her father and her American family over the course of several summers. Here she encounters a whole new world, her four siblings, and not least her stern stepmother, who has a no-nonsense approach to child rearing. In the second part, the now adult Mathilde embarks on a search for her family's roots as she tries to make their past part of her own.

Lone Star is a book about grief and longing - but also about loving in spite of being separated by vast distances and about the fear of losing one's past. The book is nominated for the Danish Broadcasting Corporation's literary award 'DR Romanprisen' 2019.

  • Arrangører
    Mediepartnere
    Strategiske samarbejdspartnere
    Sponsorer