Gå til indhold
Indhold begynder her
 • Klimaet og litteraturen

  LiteratureXchange har i disse år særligt fokus på FN’s verdensmål, og i 2023 har vi således et stort tema med udgangspunkt i verdensmål #13 – Klimaindsatsen.

  Vi skaber et program, der åbner for nye perspektiver på klimakrisen i spændet mellem den menneskelige fortælling, avisernes overskrifter og forskningens facts og statistikker. Gennem skønlitteraturen giver vi et indblik i, hvordan konsekvenserne af klimakrisen opleves i de nordiske lande og andre steder i verden. Hvilken betydning har klimakrisen på vores hverdag og på vores verden? Hvordan mærker vi klimaforandringerne i Norden? Kan litteraturen skabe et rum for refleksion over de forandringer, der sker lige nu, og vores fremtid?

  I relation til festivalens maskinrum initierer temaet også en varig udvikling mod en markant mindre klimabelastende litteraturfestival og inspirerer en bredere målgruppe til at træffe mere bæredygtige valg. Vi stiller således skarpt på, hvilken effekt litterære oplevelser og formidling kan have på den enkeltes klimavalg og handlemuligheder.

  Vi glæder os til at se jer i 2023.

 • Arrangører
  Sponsorer