Gå til indhold
Indhold begynder her
Program

Cities Untold – tre byer, seks digtere

Portrætter af de seks digtere

De seks unge digtere fra Aalborg, Aarhus og Manchester - Cassandra Marie Geyti, Silas Toft, Marie Laurberg Nielsen, Selina Rom Andersen, Billie Meredith og SAF-S2E (Safwat El-Senossi) – præsenterer byernes hemmeligheder omsat til lyrik, som er blevet til under deres ophold i de tre byer. Sprog: engelsk.

Arrangementet er en del af projektet Cities Untold, et samarbejde mellem LiteratureXchange i Aarhus, Ordkraft i Aalborg og Manchester Literature Festival, hvor seks unge digtere har besøgt hinandens byer og indsamlet byens hemmeligheder. Borgere har også haft mulighed for at indsende deres egne hemmeligheder og historier, som digterne har omskrevet til fiktion og givet lyrisk form.

I samarbejde med instruktør Nicole May fra litteratur- og performancekunstfællesskabet Young Identity (Manchester) binder forfatterne deres værker sammen til en præsentation.

 

The six young poets from Aalborg, Aarhus, and Manchester - Cassandra Marie Geyti, Silas Toft, Marie Laurberg Nielsen, Selina Rom Andersen, Billie Meredith, and SAF-S2E (Safwat El-Senossi) – present the cities’ secrets translated into poetry, created during their stay in the three cities. Language: English.

The event is a part of the project Cities Untold, a collaboration between LiteratureXchange in Aarhus, Ordkraft in Aalborg, and Manchester Literature Festival, where six young poets have visited each other’s cities and collected the cities’ secrets. The citizens have also had the opportunity to submit their secrets and stories, which the poets have transformed into fiction and given a lyrical form.

In collaboration with instructor Nicole May from the literature and art performance community Young Identity (Manchester), the writers weave their works together into one presentation.

Føj til Mit program
Slet fra Mit program
Se Mit program
17. juni 2023
Kl 16.00 - 17.00
Kabinettet, Katapults prøvesal, Godsbanen
Skovgaardsgade 3
Samarbejdspartner
Ordkraft, Manchester Literature Festival og Young Identity
Pris:
Gratis, men kræver tilmelding
Pris for unge under 30:
Billetter
  • Arrangører
    Sponsorer